Hare Krishna Temple Ahmedabad 04 Nov 2017

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

04112017_104112017_2
04112017_1004112017_4
04112017_504112017_3