Hare Krishna Temple Ahmedabad 09 Nov 2017

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

09112017_409112017_3
09112017_1009112017_1
09112017_209112017_5